Don’t even attempt to try this at home (2017)

In maart 2017 mocht ik het Paviljoen van Studio Omstand in Arnhem helemaal naar mijn hand zetten. Ik koos er voor om wollen panelen te maken voor alle ramen, zodat het gebouw een intieme cocon werd waarbinnen een eigen wereld te zien was. De titel van de installatie: ‘Don’t even pretend to try this at home’. ‘s Avonds werd het gebouw door de wollen ingreep een soort lampion die de wijk met warm licht bescheen.

Design by Byron Reclamebureau Nijmegen