Resonantie (2017)

Eind november 2017 werkten Jeroen Glas (videowerk), Mark Kramer (installatie), BiOP(interventie in buitenruimte), Marjoke van de Plassche (ruimtelijk werk en tekeningen)  en Selma Dronkers (tekeningen)  gelijktijdig binnen de muren van MAAS, ieder vanuit zijn/haar eigen specialisme.

De perfectie van het imperfecte staat bij deze vijf kunstenaars centraal. Hun werken zijn eenvoudig, tijdelijk, onaf. Bij allen is de handeling van het maken een belangrijk deel van het eindbeeld. Beweging en stilstand wisselen elkaar af, stollen tot een beeld en stromen voort.

Het is uiteindelijk een ongedwongen samenwerking geworden, waarin de kunstenaars elkaar vrijelijk hebben beïnvloed en tot een presentatie zijn gekomen waarbij de werken als vanzelfsprekend een geheel bleken te vormen.

(Tekst: MAAS ruimte voor kunst)

Meer info: http://www.maasartistresidence.nl/?id=667

Design by Byron Reclamebureau Nijmegen