Bezoek aan Enka

Vanochtend in Ede het prachtige gebouw van de Enka kantine bezocht, als voorbereiding op de expositie Schaft! van PEK Ede die daar in het voorjaar te zien zal zijn